رفتن به بالا
  • دوشنبه - 8 خرداد 1396 - 13:39
  • کد خبر : ۲۹۰۱۴
  • چاپ خبر : برگزاری جلسه شورای زکات روستای مبارکه در بخشداری بخش مرکزی

برگزاری جلسه شورای زکات روستای مبارکه در بخشداری بخش مرکزی

همزمان با اغازماه مبارک رمضان جلسه شورای زکات روستای مبارکه درمحل بخشداری شهرستان بافق برگزارشد به گزارش آفتاب بافق؛ در ابتداء سید رضا هاشمی پور ، دبیر شورای زکات شهرستان بافق به بیان گزارش و عملکرد دبیرخانه شورای زکات شهرستان پرداخت و گفتت: با فعالیتهای خوبی که درسال ۹۵ داشته ایم توانسته ایم در بخش […]

همزمان با اغازماه مبارک رمضان جلسه شورای زکات روستای مبارکه درمحل بخشداری شهرستان بافق برگزارشد

به گزارش آفتاب بافق؛ در ابتداء سید رضا هاشمی پور ، دبیر شورای زکات شهرستان بافق به بیان گزارش و عملکرد دبیرخانه شورای زکات شهرستان پرداخت و گفتت: با فعالیتهای خوبی که درسال ۹۵ داشته ایم توانسته ایم در بخش زکات واجب ومستحب در امور محرومین و پروژه های عمرانی موفق باشیم.

 وی دربخش دیگرازمطالب خود در زمینه نحوساز وکار و فعالیت شورای زکات روستا و برنامه های فعالیتی درسال ۹۶ پرداخت و بیان کرد کار عمده امروز شورای زکات روستا شناسایی محرومین و مددجویان و شناسایی خیرین درسطح روستا می باشد

درادامه مسئول اجرایی  بیرخانه شورای زکات شهرستان حجه الاسلام عسکری به بیان وتشریح مطالبی درخصوص برنامه ها وفعالیتها شورای زکات روستا درسال خصوصا ایام خاص مثل فصل برداشت وفصل جمع اوری زکات پرداخت .

عسکری درادمه وی با توجه به ماه مبارک رمضان و مساله اطعام و افطاری وزکات فطریه مطالبی بیان کردواشاره کرد: امروزهرمقدار زکات اعم ازواجب و مستحب و فطریه که درشهریا روستا جمع اوری بشود با مدیریت امام جماعت مسجد و اعضای شورای زکات روستا وشهرستان درزمینه جهیزیه معیشت ومسکن ودرمان هزینه میشود وزکات هرمحل رادرهمان محل هزینه میشود.

 درادامه جلسه هریک از اعضای شورای زکات روستابه بیان ونظرات خودپرداختند درپایان بخشدار بخش مرکزی ، با ابرازخرسندی از عملکرد دبیرخانه شورای زکات شهرستان بیان کرد:  همانطوری که ما درشورای زکات شهرستان موفقیت های چشم گیری داشته ایم باید درشورای زکات روستا نیزفعالیت دوچندانی راداشته باشیم چون عمده زکات واجب ومستحب مادر سطح روستاهامحقق می شود وی درادامه بیان کرد امروزمابایدکاررادردست خودمردم واگذارکنیم وازمردم برای مردم باشد ایشان درپایان جلسه خواستارتدوین برنامه مدون دوساله یاسه ساله شدتااینکه مابتوانیم درپایان برنامه عملکردخودراارزیابی کنیم ونتیجه گیری مثبتی داشته باشیم درپایان جلسه درموردبرنامه جمع اوری کمک های مردمی درلیالی قدر وجمع اوری زکات فطریه تصمیماتی اتخاذگردیدومقررشدشورای زکات روستاپیگیری لازم راانجام نماید.

ارسال دیدگاه


error: متن حفاظت شده