رفتن به بالا
  • پنجشنبه - ۲۰ آذر ۱۳۹۳ - ۱۷:۲۲
  • کد خبر : ۳۷۹۷
  • چاپ خبر : آموزشهای فنی وحرفه ای وکارآفرینی باید درروستاهها ومناطق محروم توسعه یابد

آموزشهای فنی وحرفه ای وکارآفرینی باید درروستاهها ومناطق محروم توسعه یابد

  به گزارش آفتاب بافق، به نقل از روابط عمومي اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان یزد، حبیب ا…کارگرمدیرکل آموزش فنی وحرفه ای استان،در جلسه نیاز سنجی آموزش فنی و حرفه‌ای روستایی در بخشداری نیر حضور یافت . دراین جلسه که با حضور مدیر کل آموزش فني و حرفه اي استان یزد،بخشدار نیر،رئیس […]

  به گزارش آفتاب بافق،

به نقل از روابط عمومي اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان یزد،

حبیب ا…کارگرمدیرکل آموزش فنی وحرفه ای استان،در جلسه نیاز سنجی آموزش فنی و حرفه‌ای روستایی در بخشداری نیر حضور یافت .

دراین جلسه که با حضور مدیر کل آموزش فني و حرفه اي استان یزد،بخشدار نیر،رئیس شورا ،مسئول حراست ،کارشناس مسئول آموزش اداره کل وسرپرست مرکز آموزش فنی وحرفه ای نیر تشکیل شد،درابتدا آقای دهقان نیری،بخشدارنیر ضمن خیر مقدم به حضار بااشاره به پراکندگی منطقه واین که فرهنگ آموزش ومهارت آموزی درمناطق روستایی کمرنگتر از مناطق شهری است،به بسترهای مختلف شغلی دربخشهای کشاورزی و صنعت که زمینه برای ارائه آموزش آنها وجود دارد، اشاره کرد.

درادامه دهقان نیری ضمن تشکر ازفعالیتهای سرپرست مرکز آموزش فنی وحرفه ای ،خواستار تعامل هرچه بیشتر آن مجموعه با بخشداری،دهیاران وارگانهای مختلف درزمینه نیازسنجی آموزشی وشناسایی بسترهای آموزشی مختلف درمنطقه شد .

   پس ازآن کارگرمدیرکل آموزش فنی وحرفه ای استان ،ضمن اشاره به این مطلب که: رویکرد کشور رویکرد مهارتی است،گفت:توسعه آموزشهای مهارتی درمناطق محروم وتوانمندسازی روستائیان درزمینه اشتغال یکی ازدیدگاههای اصلی این اداره کل بوده که باسیاست دولت محترم

 منطبق است وباتوانمندسازی وارائه خدمات بیشتر به روستائیان که قطب اصلی تولید درکشورهستند می توان ازمهاجرت وآسیب های اجتماعی ناشی ازآن جلوگیری کرد وعلاوه برعدالت گستری وخدمت رسانی به مناطق محروم،به اقتصاد خانواده،ایجاد فرصت شغلی واحیاء روستاهها ومناطق کم برخوردار کمک نمود .

کارگر با اشاره به جایگاه فنی و حرفه ای درایجادفرصت شغلی و ریشه کن کردن معضل بیکاری افزود: امروزه نیاز جامعه یادگیری مهارت وفن است و ارائه آموزشها باید به تناسب نیاز منطقه بوده ومسائل تئوری دوره های نیازسنجی شده باید به گونه‌ای بیان شود که جوانان توانایی انجام آن را داشته باشند و با ایجاد شغل به راهکارهای مناسب حذف بیکاری تمایل پیدا کنند.

وی برتشکیل جلسات متعدد بخشدار،دهیاران ومسئول مرکزآموزش فنی وحرفه ای نیر باهدف تعامل بیشتر،نیازسنجی آموزشی بهتر وفراهم نمودن زمینه لازم به منظور ارائه خدمات آموزشی رایگان واشاعه فرهنگ مهارت آموزی تاکید کرد .

درادامه فراشاهی ،کارشناس مسئول آموزش اداره کل ضمن ارایه گزارش عملکرد آموزشی فنی وحرفه ای درروستاههای یخش نیر واشاره به این نکته که:بااجرای کامل نیازسنجی درمناطق مختلف می توان نیازهای واقعی راشناسایی وآموزشهارا بارویکرد تقاضا محوری به جای عرضه محوری ارائه کرد،به تشریح نحوه انجام نیازسنجی آموزش روستایی واقدامات انجام شده درزمبنه محقق شدن این طرح پرداخته وهمکاری بخشداری وشورا رادراین مسیر خواستارشد .

درپایان مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای به اتفاق همراهان ازمرکز آمورش فنی وحرفه ای نیر بازدید نمودند.

 

ارسال دیدگاه


error: متن حفاظت شده