رفتن به بالا
  • شنبه - ۴ آذر ۱۳۹۶ - ۲۲:۳۴
  • کد خبر : ۴۰۲۲۰
  • چاپ خبر : “بی مهری با یار مهربان”

“بی مهری با یار مهربان”

به قلم: عالیه نقیب الذاکرین (مهرگان) آفتاب بافق،شاد و خرسندیم از اینکه در ماه آبان ، ماه کتاب و کتابخوانی از برتری بانوان توانمد شهرمان در زمینه کتابداری آگاهی یافتیم .  رده آوردن کتابداران ، همچنین گزینش کتابخانه مفیدی بافق مایه سربلندی شهرماست . هر چند زمانی که می گویند این کتابخانه به نام نویسنده نامدار […]

به قلم: عالیه نقیب الذاکرین (مهرگان)

آفتاب بافق،شاد و خرسندیم از اینکه در ماه آبان ، ماه کتاب و کتابخوانی از برتری بانوان توانمد شهرمان در زمینه کتابداری آگاهی یافتیم .  رده آوردن کتابداران ، همچنین گزینش کتابخانه مفیدی بافق مایه سربلندی شهرماست . هر چند زمانی که می گویند این کتابخانه به نام نویسنده نامدار شهرمان نامگذاری گردیده، باید یادمان باشد که فرنشینان (مسئولین) بزرگوار بافق زمانی که می خواستند نام نویسنده و تاریخ نگار نامور؛ محمد مفید مستوفی بافقی را برای کتابخانه به ثبت رسانند ،دچار نسیان گشته اند و این مکان را کوتاه و مفید، مفیدی بافقی نامیده اند . چند ماهی است زمانی که پا درون این کتابخانه می گذاریم ، شادمان می شویم . با خوشحالی برای گرفتن کتاب و خوانش آن می رویم ولی هر چه جستجو می کنیم ، به سرانجامی نمی رسیم . کتابها همان کتابهای گذشته است چیزی به انباشتگاه (مخزن) افزوده نگردیده تنها ردی از گرد ، سراپای یارمهربان را فراگرفته است . انگار ما آموختنمان را باید روی درو دیوار زیبا و رنگین پی بگیریم. درازای گنجه ها (قفسه ها) را می پیمایم ، به کتابها نگاه می کنم، همه آشنایند ولی تنها. انگار سالها همنشینی نو برایشان نیامده است . آنچه بیش از هر چیزی مرا به سوی خود می خواند ، خاموشی شگفت آوری است که پیرامون کتابخانه فرمانروایی می کند . صدای هیچ گام آرزومندی (مشتاقی) به گوش نمی رسد . جز اندک دوستانی که همیشه جایگاهشان کتابخانه است ،کس دیگری به سوی این مکان کشش نیافته . شگفت آور است بیرون می آیم می دانم برای گرفتن کتابی که برای پژوهش به آن نیاز دارم، باید به دیدار کتابخانه وزیری بروم . چه می شود کتابخانه های شهر من هم راهی بیابند برای دلگرم نمودن مردم نسبت به کتابخانه و پیشکش نمودن کتابهایی که در خانه ها هست و خوانده نمی شوند. کاش در هفته کتابخوانی جایزه ای            می گذاشتند برای میزان جذب مردم به کتابخانه ها. کاش راهی می یافتند تا دانشجویان و دانش آموزان تنها برای یک روز یا یک هفته رایگان هموند (عضو) شدن به کتابخانه نیایند. کاش بزرگواران تنها در اندیشه این نبودند که در مکانی دیگر کتابخانه ای برپا دارند. افزودن کتابخانه کاری نیک است در زمانی که به درستی این کار انجام گیرد . این که در مکانی پرشمار کتابخانه بسازیم مهم نیست . باید کتابخوان بسازیم .فراوانی کتابخانه ارزش ندارد، زیادی کتابخوان را باید دریافت  . این که بخواهیم بگوئیم ما چنین کردیم ما چنان کردیم ، خدمت به این مردم نیست . آگاه نمودنشان ارزش دارد . چرا زمانی که برای زنده کردن کتابخانه و آوردن کتابهای نو کاری نمی کنیم،  تنها داد می زنیم که مردم بافق کتابخوان نیستند ؟ نه مردم ما با سواد و آگاهند . کسانی هستند که دوست دارند بیشتر بدانند و بخوانند ولی کتاب جذاب و مورد نیازشان نمی بینند . باید بپذیریم که رنگ و روغن کتابخانه را زنده  نمی کند . تنها حضور مردم ، جوانان و علاقه مندان موجب شادابی و پویش کتابخانه ها می شود.

عالیه نقیب الذاکرین بافقی (مهرگان)

ارسال دیدگاه


error: متن حفاظت شده