رفتن به بالا
  • یکشنبه - ۳ تیر ۱۳۹۷ - ۱۹:۰۳
  • کد خبر : ۵۶۹۵۶
  • چاپ خبر : در صورت استنکاف کارفرما ازاجرای رأی هیأت حل اختلاف چه كارى مى توان انجام داد؟
مطلب حقوقی:

در صورت استنکاف کارفرما ازاجرای رأی هیأت حل اختلاف چه كارى مى توان انجام داد؟

در صورت استنکاف کارفرما ازاجرای رأی هیأت حل اختلاف چه كارى مى توان انجام داد؟   آفتاب بافق، در مواردی ممکن است  کارگری که مدعی تضییع حقوق خویش توسط کارفرماست، با مراجعه به هیأت تشخیص و متعاقباً هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، موفق به اثبات ادعای خود شود و مآلاً منجربه محکومیت کارفرما به […]

در صورت استنکاف کارفرما ازاجرای رأی هیأت حل اختلاف چه كارى مى توان انجام داد؟

 

آفتاب بافق، در مواردی ممکن است  کارگری که مدعی تضییع حقوق خویش توسط کارفرماست، با مراجعه به هیأت تشخیص و متعاقباً هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، موفق به اثبات ادعای خود شود و مآلاً منجربه محکومیت کارفرما به پرداخت حقوق مالی کارگر شود؛ لیکن بعد از این مرحله، کارفرما از اجرای حکم قطعی صادره از هیأت حل اختلاف استکاف کند.

در چنین مواردی صرفنظر از حق درخواست صدور اجرائیه در مراجع قضایی و پی گیری اجرای رأی هیأت حل اختلاف در شعب حقوقی دادگستری، می توان با طرح شکایت کیفری به طرفیت کارفرما، موضوع استنکاف از اجرای رأی قطعی هیأت حل اختلاف را از طریق کیفری نیز پی گیری کرد.

در واقع قانونگذار استنکاف از اجرای رأی قطعی هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما را جرم انگاری کرده و به کارگر این امکان را داده است تا در راستای وصول حقوق مالی خویش، بتواند با طرح شکایت کیفری به طرفیت کارفرما و تحت فشار قرار دادن وی، راحت تر به حقوق مالی خویش دست پیدا کند.

ماده 180 قانون کار مقرر داشته:« کارفرمایانی که بر خلاف مفاد ماده (159) این قانون از اجرای به موقع آرای قطعی و لازم اجرای مراجع حل اختلاف این قانون خودداری نمایند ، علاوه بر اجرای آرای مذکور ، با توجه به شرایط و امکانات خاطی به جریمه نقدی از20 تا 200 برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم خواهند شد.»

ارسال دیدگاه


error: متن حفاظت شده