رفتن به بالا
  • دوشنبه - ۴ تیر ۱۳۹۷ - ۰۹:۲۵
  • کد خبر : ۵۶۹۶۹
  • چاپ خبر : آيا مي دانيد هیچ کس نمی تواند در وصیت خودش  ارث را بین دختر و پسر بطور مساوی تقسیم کند ؟

آيا مي دانيد هیچ کس نمی تواند در وصیت خودش ارث را بین دختر و پسر بطور مساوی تقسیم کند ؟

آيا مي دانيد هیچ کس نمی تواند در وصیت خودش  ارث را بین دختر و پسر بطور مساوی تقسیم کند ؟  آفتاب بافق؛ اگر مقصود تقسیم کردن در حال حیات است یعنی شخص زنده است و سهم هر کدام را به آنها می دهد ، این وصیت نیست بلکه هبه است و اشکالی ندارد و […]

آيا مي دانيد هیچ کس نمی تواند در وصیت خودش  ارث را بین دختر و پسر بطور مساوی تقسیم کند ؟

 آفتاب بافق؛ اگر مقصود تقسیم کردن در حال حیات است یعنی شخص زنده است و سهم هر کدام را به آنها می دهد ، این وصیت نیست بلکه هبه است و اشکالی ندارد و در زمان حیات میتواند به هر اندازه بین وراث یا سایر افراد اموال خویش را هبه یا صلح کند. اگر فرد برای بعد از مرگ وصیت می کند دو حالت دارد یا همه ی ورثه کبیر هستند و قبول کرده اند که ارث بطور مساوی تقسیم بشود ، این اشکالی ندارد اما اگر بین آنها صغیر باشد نمی تواند این کار را بکند . قرآن سهم دختر را نصف پسر تعیین کرده است . اگر طرف این وصیت را کرده است ولی همه آنرا قبول نکرده اند ، دختر نصف پسر از ارث سهم می برد .

 اموال متوفی تا یک سوم در اختیار خودش میباشد، یعنی تا یک سوم میتواند از ماترک را به یک یا چند ورثه وصیت کند و مازاد بر یک سوم  با توجه به عدم رضایت سایر ورثه باطل خواهد بود.

ارسال دیدگاه


error: متن حفاظت شده