رفتن به بالا
  • سه شنبه - 12 تیر 1397 - 18:48
  • کد خبر : ۵۷۳۸۷
  • چاپ خبر : مرد حق دخالت در دارایی و درامد همسرش را ندارد
مطلب حقوقی؛

مرد حق دخالت در دارایی و درامد همسرش را ندارد

 آیا چنانچه شوهر شرط کند که زن در خانه شوهر شاغل شود و مزایا و حقوقش به اختیار شوهر باشد و بابت ان نیز تعهدی از زن بگیرد، آیا شوهر می‌تواند تصرفی داشته باشد بر حقوق زن ومدعی شود؟ آفتاب بافق؛مطابق ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی زن مستقلا می تواند در دارایی خود هر تصرفی را […]

 آیا چنانچه شوهر شرط کند که زن در خانه شوهر شاغل شود و مزایا و حقوقش به اختیار شوهر باشد و بابت ان نیز تعهدی از زن بگیرد، آیا شوهر می‌تواند تصرفی داشته باشد بر حقوق زن ومدعی شود؟

آفتاب بافق؛مطابق ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی زن مستقلا می تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می خواهد بکند. از جمله آثار این اصل نفی قیمومت و سلطه مرد بر دارایی زن می باشد.مگر اينكه زوجين در اين رابطه توافقي نموده باشند كه تبعيت از توافق صورت گرفته بسيار بستگي به ماهيت حقوقي آن داشته؛ چه بسا مواردي كه امكان برهم زدن توافق مزبور وجود داشته و زوجه از اين حيث مسئوليتي نداشته باشد. در ضمن اشتغال زوجه منوط به إذن شوهر نبوده تا در ازای آن حقوق وي را طلب نمايد؛ بلكه زن مي تواند در خارج از خانه كار نمايد و شوهر صرفا در مواردي مي تواند زوجه را از اشتغال منع نمايد كه شغل مزبور منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات خود يا زن باشد.

ارسال دیدگاه