رفتن به بالا
  • شنبه - 20 مرداد 1397 - 20:37
  • کد خبر : ۵۹۳۶۶
  • چاپ خبر : آیا مالک ساختمان مستحق دریافت بهای زمین،بابت عقب نشینی  نیست؟
مطلب حقوقی؛

آیا مالک ساختمان مستحق دریافت بهای زمین،بابت عقب نشینی نیست؟

آیا مالک ساختمان مستحق دریافت بهای زمین،بابت عقب نشینی  نیست؟  آفتاب بافق، الزام مالک به عقب نشینی رایگان در هنگام صدور پروانه،  تجدید بنا تمدید پروانه و یا تجمیع دو ملک، مطابقتی با قانون نداشته و شهرداری موظف است بهای این اراضی را به نرخ روز با توجه به آخرین کاربری طبق آخرین طرح تفصیلی […]

آیا مالک ساختمان مستحق دریافت بهای زمین،بابت عقب نشینی  نیست؟

 آفتاب بافق، الزام مالک به عقب نشینی رایگان در هنگام صدور پروانه،  تجدید بنا تمدید پروانه و یا تجمیع دو ملک، مطابقتی با قانون نداشته و شهرداری موظف است بهای این اراضی را به نرخ روز با توجه به آخرین کاربری طبق آخرین طرح تفصیلی یا جامع یا هادی پرداخت نمایید.

بهای اراضي که به صورت رایگان بابت عقب نشینی در هنگام صدور پروانه تجدید بنا و یا تجمیع ملک به شهرداری واگذار شده،  در صورت حصول تدلیس یا غبن، از طریق محاکم دادگستری قابل مطالبه است.

ارسال دیدگاه