رفتن به بالا
  • دوشنبه - ۲۹ مرداد ۱۳۹۷ - ۰۹:۰۵
  • کد خبر : ۵۹۹۳۸
  • چاپ خبر : آیا می دانید درضمن عقد نکاح زن میتواند شرط کند که حق انتخاب مسکن با او باشد؟
مطلب حقوقی؛

آیا می دانید درضمن عقد نکاح زن میتواند شرط کند که حق انتخاب مسکن با او باشد؟

آیا می دانید درضمن عقد نکاح زن میتواند شرط کند که حق انتخاب مسکن با او باشد؟ آفتاب بافق؛ اگر زن حق انتخاب مسکن را نداشته باشد هر محلی که شوهر تعیین می کند (البته باید متناسب با شئونات زن باشد)زن مکلف است در آنجا زندگی کند و در صورت امتناع،مرد می تواند دعوی الزام […]

آیا می دانید درضمن عقد نکاح زن میتواند شرط کند که حق انتخاب مسکن با او باشد؟

آفتاب بافق؛ اگر زن حق انتخاب مسکن را نداشته باشد هر محلی که شوهر تعیین می کند (البته باید متناسب با شئونات زن باشد)زن مکلف است در آنجا زندگی کند و در صورت امتناع،مرد می تواند دعوی الزام به تمکین را در دادگاه مطرح کند.

حق انتخاب مسکن تنها منوط به انتخاب محل شهر نیست بلکه تعیین محل سکونت و حتی منطقه و خیابان و کوچه و حتی منزل هم با زوجه خواهد بود.

اگر حق تعیین مسکن با زن است زن دیگر لازم نیست در منزلی که مرد تعیین کرده زندگی کند و خروج از منزل و اصرار به تعیین منزل دیگر از مصادیق ناشزه بودن نیست.

ارسال دیدگاه


error: متن حفاظت شده