رفتن به بالا
  • جمعه - ۲۶ مهر ۱۳۹۸ - ۲۰:۴۴
  • کد خبر : ۸۶۸۵۱
  • چاپ خبر : بدون چشم هم میتوان آبی آسمان راحس کرد

بدون چشم هم میتوان آبی آسمان راحس کرد

” تهیه و تنظیم :مهرنگار گرگیج، همیار جامعه معلولین بافق” آفتاب بافق؛ از میان حواس پنجگانه انسان بینایی یکی از مهم ترین حواس بشمار می رود .از دست دادن بینایی در هر سنی ممکن است با عوارض ومشکلات اولیه وثانویه ای همراه باشد .عواقب ضایعات بینایی که سلامت جسمی وروانی فرد را تحت تاثیر قرار […]

” تهیه و تنظیم :مهرنگار گرگیج، همیار جامعه معلولین بافق”

آفتاب بافق؛ از میان حواس پنجگانه انسان بینایی یکی از مهم ترین حواس بشمار می رود .از دست دادن بینایی در هر سنی ممکن است با عوارض ومشکلات اولیه وثانویه ای همراه باشد .عواقب ضایعات بینایی که سلامت جسمی وروانی فرد را تحت تاثیر قرار میدهند وسیع هستند وشامل عدم استقلال ونیازمند شدن به کمک در انجام کارهای خانه، امور شخصی وسایر جنبه های زندگی روزانه ،انزوای اجتماعی ،مشکل در خواندن ،بی قراری ،امید کم به اینده ،داشتن آرزوی مرگ ، افزایش وابستگی به دیگران افزایش خطر تصادف ،افتادن وشکستگی  میباشد افراد دارای نقص بینایی مشکلات ارتباطی زیادی را تجربه میکنند.

 مشکلات تطابق با فقدان بینایی ،اضطراب ،افسردگی ،خستگی ونارضایتی اجتماعی فاکتورهایی هستند که که سلامت فرد را تحت تاثیر قرار میدهد.

نابینایی بعنوان یکی از شدیدترین ناتوانایی هایی  که فرد ،خانواد هاش وجامعه را تحت تاثیر قرار میدهد شناخته شده است .

مشکلات افراد نابینا ویژه یک کشور یا چند کشور جهان نیست شیوع ان در کشورهای در حال توسعه جلوه گر بوده ومسائل ومشکلات آنان به مراتب بیشتر از کشورهای توسعه یافته خواهد بود بنابراین مسائل ومشکلات ونیازهای این قشر در هر جامعه متناسب با شرایط اقتصادی ، فرهنگی اجتماعی ،وسیاسی دارای ابعاد وویژگی های متفاوت وخاص آن جامعه خواهد بود .در نتیجه بادر نظر گرفتن شرایط حاکم  موجود در هر جامعه ای ،برنامه ریزان باید راه حلهای متفاوتی را برای ارائه  خدمات به این گروه  جستجو کنند .از طرف دیگر حقوق مسلم هر فرد نابینا ،برخوردای از امکانات ومراقبتهای توانبخشی وبهداشتی ،تامین اقتصادی واجتماعی ،برخورداری از یک زندگی مناسب ورفاه در سطح استاندارد جهانی  وحتی در صورت امکان افزایش تواناییها وظرفیت های آنان میباشد به همین دلایل ضرورت توجه به این افراد در تمام جوامع مورد توجه برنامه ریزان قرار گرفته است ،در کشور ما نیز باید مورد توجه قرار گیرد .

بنظر میرسد یکی از نیازهای افراد نابینا ،درک شرایط آن ها از سوی خانواده واجتماع وبرخورداری از حمایت آنان است .این حمایت ها روند تطبیق فرد با نابینایی اش را تسریع کرده وباعث بهبود اعتماد به نفس در این افراد میگردد،به طوریکه بخود این جرات را داده تا اقدام به انجام فعالیت کنند ودر صورت نیاز از اطرافیان کمک بگیرند. از سوی دیگر نگرشهای خانواده واجتماع میتواند تاثیر بسزایی بر ابعاد مختلف زندگی فرد نابینا بگذارد .متاسفانه نگرش اجتماعی نسبت به پدیده نابینایی وفرد نابینا غالبا نگرش منفی است وفرد نابینا ،ناتوان تلقی میشود این نگرش سبب  بروز رفتارهای ترحم آمیز ویا طرد کردن فرد نابینا وگاهی انزوای اجتماعی وی میشود .

موفقیت در غلبه برنابینایی عمدتا یک ستیز شخصی است ودرسرتاسر زندگی معلول ادامه دارد .موفقیت یا شکست او تا حد زیادی نگرش

خانواده اش وجامعه نسبت به او به عنوان یک فرد نابینا تعیین میشود.

در حال حاضر حدود یک درصداز جمعیت کشور ما را افراد دارای معلولیت بینایی تشکیل می دهند

ارائه خدمات مورد نیاز به نابینایان تنها از عهده سازمان های متولی امور معلولان برنخواهد آمد که این خود تاکیدی است بر تشکل های غیر دولتی فعال در امور نابینایان .

در گرامیداشت روز عصای سفید ،بار دیگر پرچم های سپید به اهتزاز در آمدند تا ناقوس عدالتخواهی نابینایان را در سرتاسر جهان به صدا در آورند وندا سر دهند که حرکت های نمادین ،گره گشای مشکلات افراد نابینا نخواهد بود .

 

ارسال دیدگاه


error: متن حفاظت شده