رفتن به بالا

‌ درباره ما

صاحب امتیاز و سردبیر : محمود تقی زاده بافقی

مدیر مسئـول : احمد برزگری بافقی

شورای سردبیری و ارشد خبر : ندا رادمنش

امور بانوان : صدیقه رحیمی بافقی

عکـــاس : بهنام بابائیان ، غضنفری

امور مالی : ابوالفضل حسینی فهرجی

پشتیبانی فـنی : محمـد حسـین بـرزگـری

رایــانــامــه :       mtb1353@yahoo.com

 

ارسال دیدگاه


error: متن حفاظت شده !