رفتن به بالا

‌ درباره ما

صاحب امتیاز و سردبیر : محمود تقی زاده بافقی

مدیر مسئـول سایت : معصومه بختیاری

شورای سردبیری و ارشد خبر : معصومه بختیاری

امور بانوان : صدیقه رحیمی بافقی

عکـــاس : عرفان مرشدزاده 

امور مالی : ابوالفضل حسینی فهرجی

پشتیبانی فـنی : محمـد حسـین بـرزگـری بافقی

رایــانــامــه :       mtb1353@yahoo.com

 

ارسال دیدگاه


error: متن حفاظت شده