رفتن به بالا

‌ درباره ما

صاحب امتیاز : عباس ابراهیمی خوسـفی

مدیر مسئـول : محمــود تقی زاده بافقــی

عکـــاس : محمـد رضـا پور فتـاحـی بافقی

سردبیر : محمـد هــادی فتــاحی بافقـــی

پشتیبانی فـنی : محمـد حسـین بـرزگـری

رایــانــامــه :       mtb1353@yahoo.com

 

ارسال دیدگاه


error: متن حفاظت شده !