رفتن به بالا
  • سه شنبه - ۲۰ تیر ۱۳۹۶ - ۱۸:۰۴
  • کد خبر : ۳۱۱۶۲
  • چاپ خبر : انواع کاربری و ضوابط تغییر کاربری ها

انواع کاربری و ضوابط تغییر کاربری ها

آفتاب بافق؛  تعریف کاربری: کاربری به پیشنهاد نحوه استفاده از زمین در طرح تفضیلی شهر اطلاق می گردد. کاربری های معمول در طرح های تفضیلی: مسکونی، مزروعی، باغ، تجاری، آموزشی، ورزشی، انبار، کارگاهی و …. می باشد مالکین جهت بهره برداری مورد نظر از زمین خود می توانند با مراجعه به شهرداری از نوع کاربری […]

آفتاب بافق؛ 

تعریف کاربری: کاربری به پیشنهاد نحوه استفاده از زمین در طرح تفضیلی شهر اطلاق می گردد.

کاربری های معمول در طرح های تفضیلی: مسکونی، مزروعی، باغ، تجاری، آموزشی، ورزشی، انبار، کارگاهی و …. می باشد

مالکین جهت بهره برداری مورد نظر از زمین خود می توانند با مراجعه به شهرداری از نوع کاربری زمین آگاهی یافته و در صورت تمایل به استفاده از زمین با کاربری غیر از کاربری پیش بینی شده می بایست در خواست تغییر کاربری زمین به همراه مدارک لازم به شهرداری تسلیم گردد تا پس از بررسی در شهرداری به مرجع تصمیم گیری که کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهر سازی و معماری ایران می باشد ارجاع گردد.

وفق ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 22/12/51 وظیفه بررسی و تصویب طرح های تفضیلی شهری بر عهده کمیسیونی نهاده شده که از آن به عنوان ماده 5 یاد می شود.

متن ماده 5 :

بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان یا فرمانداری کل که به‌وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار یا فرماندار ‌کل و به عضویت رئیس انجمن شهرستان، شهردار، نمایندگان وزارت فرهنگ و هنر و آبادانی و مسکن و نماینده مهندس مشاور تهیه ‌کننده طرح انجام‌می‌شود. آن قسمت از نقشه‌های تفصیلی که به تصویب انجمن شهر برسد، برای شهرداری لازم‌الاجرا خواهد بود. تغییرات نقشه‌های تفصیلی اگر در ‌اساس طرح جامع شهری مؤثر باشد، باید به تأیید شورای‌عالی شهرسازی برسد.

کمیسیون موضوع مادة ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، که در این آئین‌نامه کمیسیون طرح تفصیلی نامیده می‌شود،‌ در هر استان به ریاست استاندار و عضویت رئیس سازمان مسکن و شهرسازی، مدیرکل میراث فرهنگی و رئیس سازمان کشاورزی استان (‌که سمت‌نمایندگی وزارتخانه‌های متبوع خود را به عهده خواهند داشت)،

رئیس شورای شهرستانی که طرح تفصیلی مربوط به شهر یا نقاط واقع در قلمرو آن‌شهرستان در دستور کار کمیسیون قرار دارد، شهردار شهری که طرح تفصیلی مربوط به آن در کمیسیون مطرح است، نماینده مهندس مشاور یا ارگان‌دیگری که عهده‌دار تهیه طرح تفصیلی مورد بحث در کمیسیون است، در هر استان، برای بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات‌بعدی آن تشکیل می‌شود

از جمله مدارک الزامی جهت طرح پرونده در کمیسیون مربوطه سند مالکیت پلاک مورد نیاز می باشد و اگر برای پلاک مورد نظر در خواست سندی صادر نشده باشد قابلیت طرح در کمیسیون مذکور را نخواهد داشت.

روابط عمومی شهرداری بافق؛

 

ارسال دیدگاه


error: متن حفاظت شده