رفتن به بالا
  • دوشنبه - ۷ مهر ۱۳۹۳ - ۰۶:۲۱
  • کد خبر : ۶۰۴
  • چاپ خبر : روز سالمندان (9 مهر)

روز سالمندان (9 مهر)

تنها آرزوي يك باغبان پير و خسته اين است كه در سايه درختاني كه كاشته است بنشيند و باقي ايام را بگذارند. و چه پر ملال است اين كه ديگران از شاخه هاي درخت بهره ببرند و باغبان پير و فرتوت، كه سرسبزي و طراوت باغ، مرهونِ دستان چروكيده و مهربان اوست، فراموش شود. بايد […]

تنها آرزوي يك باغبان پير و خسته اين است كه در سايه درختاني كه كاشته است بنشيند و باقي ايام را بگذارند. و چه پر ملال است اين كه ديگران از شاخه هاي درخت بهره ببرند و باغبان پير و فرتوت، كه سرسبزي و طراوت باغ، مرهونِ دستان چروكيده و مهربان اوست، فراموش شود. بايد درختان شاداب، با ديدن باغبان خسته، شاخسار زيبايي، مهرورزي و فروتني خود را پايين آورند تا او نيز بتواند از ثمره آن بهره ببرد. بياييد باغبان خسته و سالخورده باغ زندگي خود را قدر بدانيم و او را به سايه شاخسار عاطفه و مهرباني خويش فرا خوانيم.
خانه خلوت و خاموش سالمندان، آكنده از نگاه هاي كم فروغي است كه همواره به در دوخته شده، آمدن عزيزان و نور چشمان خود را انتظار مي كشد. اين كمترين خواسته پدر و مادري است كه در زمستان عمر، تنها و ساكت، گذر زمان را تماشا مي كنند. سالمنداني كه با يك ديدار كوتاه صميمانه، اشك شوق درنگاهشان مي درخشد و خرسند مي شوند. آري! تنهاي تنها، در حسرت يك ديدار از جگر گوشه هاي خود، بر روي تخت خانه سالمندان، روزها به انتظار مي نشينند پس بياييد قبل از آن كه خداوند اين نعمت هاي بزرگ خود را از ما باز پس بگيرد، قدر آن ها را بدانيم و ديدار صميمانه خودمان را از آنان دريغ نداريم؛ چرا كه اين كم ترين خدمتي است كه مي توانيم در برابر يك عمر عاطفه آن ها به جا آوريم. بياييد امروز با دسته گل هاي خوشبوي عاطفه به ديدارشان رويم و شادماني آن ها را تماشا كنيم.

ارسال دیدگاه


error: متن حفاظت شده